SPECIALISERET KLINIK · Osteopati, Lymfødembehandling og behandler af senfølger på Sydfyn 

BENKJER OSTEOPATI

v/Antje Benkjer
Osteopat D.O.,
Exam. lymfødembehandler

og fysioterapeut

Osteopatisk behandling
af senfølger efter kræft-
behandling, operationer,
traumer og ved akutte
problemer

 
Henvisning til ødembehandling afregnes efter gældende takster fra regionen.
Osteopatisk behandling afregnes privat, men Du modtager tilskud fra sygeforsikringen "danmark" og nogle forsikringer

Sygeforsikring "danmark" giver op til 175kr tilskud til forundersøgelsen og 125Kr fra anden gang behandling foretaget af autoriseret osteopat fra 01.januar 2022 af.

Ved behandling af osteopat studerende giver "danmark" fysioterapi - takst dvs. 133,-Kr for forundersøgelse og 88,- Kr fra anden gang af. 

Forsikringer har forskellige takster - spørg venligst ved dit forsikringsselsskab

Osteopatisk forundersøgelse ca.1 time: 870,- Kr. 

Udvidet Osteopatisk behandling ca. 1 time: 810,- Kr. 

Normal Osteopatisk behandling ca. 45 min: 685,- kr. 

Kort Osteopatisk behandling ca. 30 min: 410,- kr. 

Afbud: sendes senest dagen før kl. 09.00

Ved Udeblivelse betales prisen for bestilt behandling.

Ved hjemmebesøg: Kørselstillæg efter overenskomst.